KİTAP ÖNERİSİ-AKDENİZ

AKDENİZ
Fernand BRAUDEL

Gelmiş geçmiş en önemli tarihçilerden olan Fernand Braudel’in destansı ve üç ciltlik eseri Akdeniz, her denizcinin, her Akdenizlinin ya da insanın dünden bugüne kat ettiği mesafeyi anlamak isteyen herkesin kitaplığında bulunmalı. Eski baskıları tükenmişti ve sahaflarda fahiş fiyatlarla satılıyordu. Neyse ki Doğubatı Yayınları imdada yetişti ve Mehmet Ali Kılıçbay’ın Türkçeye çevirdiği Akdeniz’in üç cildini birden birkaç yıl önce yayımladı. Bu baskı da tükenmeden elimizi çabuk tutsak iyi olur.

BİRİNCİ CİLDİN KÜNYESİ (dogubati.com’dan)

Venedik, Roma, İstanbul, Atina, Barcelona, İskenderiye, Marsilya ve Napoli… Her biri kadim dünyanın merkezinde ışıl ışıl parlayan ebedi güzellikteki kentler… Muazzam bir kültürel hareketliliğin, uygarlığın, siyasi rekabetlerin, ticaretin, ihtirasların ve dinsel çekişmelerin kalbi… Akdeniz bir denizden hep daha fazlasını taşımıştır. O aynı zamanda Baltık, Sahra, Mezopotamya, Atlantik ve Kuzey Afrika çölleri değil midir? Liman ve kıyılarıyla birlikte dağlar, ovalar ve yaylalar da bir denizin kaderini paylaşmış, yenilgi ve zaferlerini benzer ritimde yaşamıştır.

Braudel’in Akdeniz’inde, Fransa’yı anlamak için Cezayir’i, Suriye’yi anlamak için İspanya’yı, Anadolu’yu anlamak için Mısır’ı anlamak gerekir. Bu çerçevede tarihin geniş alanlar yelpazesinde sorun-odaklı tarih, karşılaştırmalı tarih, tarihsel psikoloji, jeo-tarih, uzun sürenin tarihi, dizisel tarih, tarihsel antropolojinin yanısıra iklimbilim, iktisat, nüfusbilim, biyoloji vb. pek çok disiplinin başarılı sentezi Akdeniz ve Akdeniz Dünyası’nda bir araya gelmektedir.

Birinci cilt, hemen hemen hareketsiz bir tarihi, insanın onu çevreleyen ortamla ilişkileri içindeki tarihini gündeme getirmektedir; bu tarih yavaş akan ve yavaş değişen, sıklıkla ısrarlı geri dönüşlerden ve sürekli yenilenen devrelerden meydana gelen bir tarihtir.

 • Yazar: Fernand Braudel
 • Kitabın Başlığı: II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası – I
 • Orijinal Başlık: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 1949.
 • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay [Fransızca]
 • Redaksiyon:  Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları – 196; Tarih Dizisi – 24
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Eylül 2019 [1. Basım / Kasım 2017]
 • Sayfa Sayısı: 597
 • ISBN: 978-975-2410-84-8
 • Takım: 978-975-2410-83-1
 • Kapak Resmi: Canaletto, Venedik: Göğe Yükseliş Günü’nde San Marco, 1733-4.
 • Boyutları: 14 x 21

 

İKİNCİ CİLDİN KÜNYESİ (dogubati.com’dan)

“Yirminci yüzyılın en yenilikçi, hafızalarda en fazla iz bırakan ve en önemli tarih çalışmalarının kayda değer bir bölümü Fransa’da üretildi.” Fransız Devrimi nasıl dünya siyasi tarihinin ve modern çağın yönünü belirleyen ve onu dönüştüren bir yolun kapısını açtıysa, “Fransız Tarih Devrimi” de tarihyazımı açısından bu anlamda benzer bir etki yapacaktır.

Kitabın ilk cildinde bahsedilen, hareketsiz jeo-tarihin üstünde şimdi yavaş ritimli bir tarih fark edilmektedir; dip dalgaları Akdeniz hayatının bütününü nasıl yükseltiyor? İşte kitabın ikinci cildinde, birbirlerini takip edecek şekilde ekonomileri, devletleri, toplumları incelerken ve nihayet tarih kavrayışını daha iyi aydınlatmak için denizdeki bütün bu güçlerin karmaşık savaş alanında nasıl etki ettiklerini göstermeye çalışırken, Braudel’in sorduğu soru budur. Bu bağlamda ele alınan demografi ve nüfus hareketleri, ticaret ve Amerika’nın keşfiyle altın ve gümüş hareketlerinin seyri, Afrika’nın batısından doğusuna Hindistan deniz yolunun keşfi ve etkileri, imparatorlukların yapısı, toplumlar, bürokrasi, uygarlık ve kültürel yapıları, alışverişler ve savaşları, kumpanyalar ve korsanlık bu cildin başlıca konularıdır.

 • Yazar: Fernand Braudel
 • Kitabın Başlığı: II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası – II
 • Orijinal Başlık: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 1949.
 • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay [Fransızca]
 • Redaksiyon:  Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Son Okuma: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları – 197; Tarih Dizisi – 25
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Eylül 2019 [1. Basım / Kasım 2017]
 • Sayfa Sayısı: 844
 • ISBN: 978-975-2410-86-2
 • Takım: 978-975-2410-83-1
 • Kapak Resmi: Claude-Joseph Verne, Marsilya Limanı, 1754.
 • Boyutları: 14 x 21

 

ÜÇÜNCÜ CİLDİN KÜNYESİ (dogubati.com’dan)

Akdeniz Dünyası, Fransızların geleneksel doktora tezi standartlarına göre tartıldığında bile devasa bir kitaptır. İlk basımında onu sıradan bir kitabın hacminden altı kat büyük kılan altı yüz bin sözcükten oluşuyordu. Kitap her biri geçmişte farklı bir yaşam tarzının örneğini sunan üç kısma ayrılmıştı. İlk sırada “insan” ile “çevre” arasındaki ilişkinin “neredeyse zaman dışı” tarihi vardır; sonra ekonomik, toplumsal ve siyasi yapıların tedricen değişen tarihi gelir; ve en son olayların hızlı gelişen tarihi. Bu üçüncü ciltte Braudel okurlarına oldukça profesyonel bir siyasi ve askerî tarih örneği sunar. Braudel tarih sahnesindeki önde gelen simalara ilişkin kısa ama özlü karakter taslakları çıkarır. İnebahtı Savaşı, Malta’nın kuşatılması, 1570’lerin sonlarındaki barış müzakereleri uzun uzadıya anlatılır. (…)

Akdeniz Dünyası gibi bir inceleme yapmayı pek az tarihçi ister, böyle bir incelemeye gücü yetecek tarihçi sayısı ise bundan da az olacaktır. Buna rağmen, bu inceleme hakkında, tıpkı Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı (Akdeniz Dünyası bu romana yalnızca ölçek bakımından değil, aynı zamanda sahip olduğu mekân bilinci ve insan eyleminin beyhudeliği hakkında sezdirdiği şeyler bakımından da benzemektedir) hakkında olduğu gibi, içinde yer aldığı disiplin imkânlarını sürekli genişlettiğini söylemek doğru olacaktır. [Peter Burke]

Akdeniz’le birlikte uzun bir yolculuğa çıktım, tüm ülkeleri hayranlıkla gezdim ve Akdeniz’deki bütün arşiv depolarına indim… Bu yirmi yılımı aldı.” [Fernand Braudel]

 • Yazar: Fernand Braudel
 • Kitabın Başlığı: II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası – III
 • Orijinal Başlık: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 1949.
 • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay [Fransızca]
 • Redaksiyon: Taşkın Takış [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları – 217; Tarih Dizisi – 28
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Ağustos 2018
 • Sayfa Sayısı: 654
 • ISBN: 978-605-2133-25-5
 • Takım: 978-975-2410-83-1
 • Kapak Resmi: Thomas Allom, Haliç’in Girişinden İstanbul.
 • Boyutları: 14 x 21