DADDanma Sadun Boro 2018

2-5 Haziran 2018 – DADDanma Sadun Boro

Değerli Reisler;

DADDanma Sadun Boro-2018 etkinlikleri aşağıda arz edildiği şekilde icra edilecektir;

 

DADDanma Sadun Boro-2018 Etkinlik Programı

– 2 Haziran 2018: Setur Gökova Ören Marina’ya gelişlerin başlaması,

– 3 Haziran 2018, 17:00: Setur Gökova Ören Marina El Corazon Restoran’da Sadun Boro anma kokteyli ve konuşmalar,

– 3 Haziran 2018, 20:00 : Setur Gökova Ören Marina El Corazon Restoran’da Sadun Boro anısına  akşam yemeği,

– 4 Haziran 2018 : Teknelerin sabahtan itibaren münferiden Okluk Koyu’na intikali,

– 5 Haziran 2018, 10:00 : Yücel Restoran (Turgut’un Yeri)’dan hareketle Sadun Boro Yolunda anma yürüyüşü,

– 5 Haziran 2018, 12:00 : Teknelerin demir alarak/ avara ederek Denizkızı Heykelinin önünden saygı seyri ile geçişi ve münferiden Setur Gökova Ören Marina’ya/planladıkları yerlere intikali.

 

Etkinliklerin İcrasına Yönelik Hususlar:

 1. DADDanma Sadun Boro-2018 etkinliklerine katılacak tekneler 2 Haziran 2018 sabahından itibaren Setur Gökova Ören Marina’ya giriş yapabileceklerdir. Setur Gökova Ören Marina tüm katılımcılarımızı 6 Haziran 2018 sabahına kadar misafir edecek, bağlanma ücreti alınmayacak, elektrik, su ve diğer hizmetler ücreti mukabili olacaktır.
 2. 3 Haziran 2018 günü saat 17:00’de Setur Gökova Ören Marina El Corazon Restoran’da yapılacak Sadun Boro anma kokteylinde moderatör Sayın Meriç Köyatası’dır. Konuşmacılar; Sayın Can Pulak, Sayın Ekrem İnözü ve Sayın Turgay Noyan’dır. İlave konuşmacı olması durumunda gerekli değerlendirme ve programa montesi DADDanma Sadun Boro-2018 yöneticisi İsmail Tümer tarafından yapılacaktır.
 3. 3 Haziran 2018 günü saat 20:00’de Setur Gökova Ören Marina El Corazon Restoran’da Sadun Boro anısına bir yemek yapılacaktır. Yemek mönüsü ve fiyatları Whatsapp “DADDanma Sadun Boro-2018 Grubu”muzda yayınlanmaktadır.
 4. 4 Haziran 2018 günü tekneler sabahtan itibaren arzularına göre marina çıkışı yaparak münferiden Okluk Koyu’na intikal edecekler ve burada arzularına göre restoranların iskelelerine veya kıyıya kıçtankara olabilecek/ demir atabileceklerdir.
 5. 5 Haziran 2018 günü sabahtan itibaren Okluk Yücel Restoran (Turgut’un Yeri)’ın bahçesinde toplanılacak ve saat 10:00’da Sadun Boro Yolu’nda topluca yapılacak anma yürüyüşü başlayacaktır.
 6. Yürüyüş sonunda avara edilerek/ demir alınarak Sadun Boro’nun Okluk Koyu girişine diktirdiği Denizkızı Heykeli’nin önünden saygı seyri ile geçişi müteakip, arzu eden tekneler serbest formda Setur Gökova Ören Marina’ya/ planladıkları yerlere intikale geçeceklerdir.
 7. 5 Haziran 2018 günü tüm tekneler ulusal bayraklarını (yabancı bayraklılar kayıtlı oldukları ve kıçta taşıdıkları ülke bayrağını) mezestre (bayrağı direğinde yarı noktaya kadar çekmek/ indirmek) edeceklerdir.
 8. Tüm tekneler, Denizkızı Heykelinin önünden saygı seyri geçişi sırasında Sadun Boro’yu denizci usulüne göre selamlayacaklardır. Selamlama ulusal bayrakların Denizkızı Heykeline 30 yarda kala tam olarak arya edilmesi (indirilmesi) ve geçiş tamamlanınca (30 yarda sonra) tekrar mezestre edilmesi şeklinde icra edilecektir.
 9. İçinde bulunduğumuz hassas durum ve bunun siyasal, ekonomik ve çevre ile ilgili özellikle biz amatör denizciler üzerindeki etkileri ile hassasiyetlerimiz hepimizin malumudur. Her türlü demokratik hakka sahip olmakla birlikte, yapacağımız her hareketimizin takip edileceği ve etkinlikler sırasında protestoyu çağrıstıran herhangi bir hareketin (kişisel veya tekne olarak ses, seyir paterni/ güzergahı, el kol hareketi vb.) olası sonuçlarının Okluk Koyu’nun biz amatör denizcilere kapanmasına ve bir daha Sadun Boro etkinlikleri düzenleyemeyecek olmamıza kadar gidebilecek ağır sonuçlar doğuracağının bilincinde olunması gerekmektedir. Bu kapsamda, gerek Okluk Koyu’nda, gerek Sadun Boro Yolu’ndaki anma yürüyüşünde ve gerekse Denizkızı Heykeli önündeki saygı geçişi sırasında bölgede bulunan sivil veya resmi şahıslar, tekneler, gemiler, kurumlar, firmalar vb. ile herhangi bir şekilde muhatap olunmamasını, onları tahrik edecek, hatta dikkatini çekecek hareketlerde bulunulmamasını DADD Yönetim Kurulu olarak rica ederiz.
 10. Son olarak, DADDanma Sadun Boro-2018 etkinliği, değerli ve büyük denizcimiz Sadun Boro’yu anmak üzere DADD tarafından düzenlenen ve tamamen “DADD Üyelerine Özel” bir anmadır. Katılımcılarımızın çevrelerinden gelebilecek taleplerde bu hususu değerlendirmelerini ve katılmak isteyen DADD dışı tekne ve şahısları davet etmeden, DADDanma Sadun Boro-2018 yöneticisi İsmail Tümer’e bildirmelerini rica ederiz.
 11. Bu etkinliğimizde bizler ile birlikte olan tüm DADD’lı reislerimize, Setur Gökova Ören Marina Müdürü Sayın Can Polat ve personeli ile Setur ilgililerine, El Corazon Restoran işletmecileri Sayın Ozan Sezginile Sayın Hakan Temizsoylu’ya ve restoran personeline, değerli moderatörümüz ve konuşmacılarımız Sayın Meriç Köyatası’na, Sayın Can Pulak’a, Sayın Ekrem İnözü’ne ve Sayın Turgay Noyan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

DADD Yönetim Kurulu