Bazı AD Belgelerinin Yenilenmesi

BAZI TEKNE BELGELERİNİ YENİLEME

 

2017 yılında Türk Bayrağına geçen tekneler için bazı belgelerin yenilenme süreleri geldi/gelmekte.

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi, Gemi İstasyonu Ruhsatnamesi ve KMT-Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süreleri 5 (beş) yıldır. Bu belgelerin yenilenmesi/vizesinin yapılması için izlenecek yol aşağıda verilmiştir.

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMESİ VİZESİ

Bağlama kütüğü ruhsatnamesine beş yılda bir defa vize yapılması gerekmektedir. Eğer ruhsatta herhangi bir sorun (plastik kaplama veya yasal süreçteki eksiklik veya sorunlar) yoksa herhangi bir liman başkanlığından vize kolayca yapılmaktadır.

Önce internetten Umurbey Vatandaş sitesine (umurbey.uab.gov.tr/Vatandas) e-devlet şifresi ile girilip evraklar yüklenip istenilen liman başkanlığından randevu alınması gerekmektedir.

Giriş sonrasında sol taraftaki menüden Bağlama Kütüğü İşlemleri altındaki Ruhsatname Vize İşlemleri seçilir. İstenilen bilgiler girilip onaylandıktan bir süre sonra SMS ile verilen randevu günü ve saati bize bildirilir. (Aynı siteden de randevu zamanı görülebilir).

Randevu günü ve saatinde Liman başkanlığına gidildiğinde orada basılı Dilekçe doldurulup istenen evraklar verilir. Mevcut ruhsatnamenin arkasına vize işlenip alınır.

GEMİ İSTASYONU RUHSATNAME YENİLEME

Gemi İstasyonu Ruhsatnamesinin geçerlilik süresi 5 yıldır ve süresi geçmeden önce yenilenmelidir.

Yenileme için istenen belgeler hazırlanıp T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir müdürlüğe şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.

İstenilen belgeler:

  1. Dilekçe
  2. TİM-02 (www.kiyiemniyeti.gov.tr)
  3. Bağlama Kütüğü Fotokopisi
  4. Gemi İstasyonu Ruhsatname Aslı
  5. Şirket ise Şirket Evrakları Fotokopileri (İmza Sirküleri, Vergi Levhası,Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi).
  6. Şahıs ise Kimlik Fotokopisi

İstanbul’da sadece Sefaköy’de işlem yapılabiliyor. 0216 531 40 00 dahili 5137 ve 7272’den bilgi alınabilir.

Hazırlanan evraklar teslim edildikten 3-4 gün içinde belge hazır oluyor. Başvurduğunuz yerden yeni belgenizi alabilir veya posta ile size gönderilmesini isteyebilirsiniz. 55 TL yenileme ücretini www.kiyiemniyeti.gov.tr üzerinden veya Vakıfbank’a yatırabilirsiniz.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Daire Başkanlığı,

Telsiz İşletme Müdürlüğüne,

Sahibi olduğum ve özel tekne olarak kullandığım ………. isimli deniz aracımın süresi dolan Gemi İstasyonu Ruhsatnamesinin yenilenerek adıma yeni bir Gemi İstasyonu Ruhsatnamesi düzenlenmesi için gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Adı-Soyadı :   …………………..

TC Kimlik No:………………

Tarih :

İmza :              ……………

Tel :                ……………

e-mail:             ……………

Adres :            …………….

KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ YETERLİLİK BELGESİ (KMT) YENİLEME

KMT (Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi) beş yılda bir yenilenmelidir. ADB (Amatör Denizci Belgesi) ise süresizdir.

Belge yenilemesi internet üzerinden yapılmaktadır. adbs.uab.gov.tr sitesine e-devlet şifresi ile girilir. Menüden Belgelerim seçilince KMT ve ADB belgelerimiz görünür. Belge yanında geçersiz yazıyorsa çok basit şekilde yenilenebiliyor. Menüden Belge Yenileme seçilir ve başvuru yapılır. Sistemden onaylanınca (1-2 gün alabilir) SMS olarak şu C kodu ile Halkbank şubesine (2022 yılı için 45,40 TL)  yatırın diye mesaj geliyor. Para yatırıldıktan sonra, aynı siteden Belgelerim seçilince yeni belge görüntülenebiliyor ve PDF olarak baskısı alınabiliyor. Menü’den Kart Basımı seçilirse nerede kart bastırılabileceği görünüyor. Listedeki size uygun yerden kartınızı alabilirsiniz.

Ali Azmi Özer

DADD Başkan Yardımcısı