Olağan Genel Kurulunun Davetiyesi

Değerli DADD Üyesi,

Yönetim Kurulumuzun 17.01.2023 tarihinde aldığı 1 nolu karar ile, dernek Olağan Genel Kurulunun 26 Şubat 2023 Pazar saat:14:00’de Çalışlar Cad. Neyyire Neyir Sok. No:3 Bahçelievler-İstanbul adresindeki İstanbul Göz Hastanesinin Toplantı Salonunda yapılmasına,  belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 5 Mart 2023 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk gözetmeden yapılmasına karar vermiştir.

Yıllık üye aidatlarını ödememiş üyelerin Genel Kurul toplantısına katılma hakları kalkar, oy kullanamazlar.

Sayın üyelerimiz, toplantıya katılımınız önemle rica olunur.

Saygılarımızla

DADD Yönetim Kurulu

                                                                       

GÜNDEM

1)- Üye listesinin imzalatılması ve yoklama

2)- Açılış,

3)- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4)- Divan Başkanı ve Divan Heyeti Seçimi

5)- Yönetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

6)- Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

7)- Dernek kurullarının yeniden seçilmesi,

8)- Oylama     

10)- Kapanış


Önemli not:

Dernek yönetimine aday olacak dernek üyelerinin adaylık isteklerini, tüzük 25. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu aday listelerini yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı tarihinden en az 30 (otuz) takvim günü önce, derneğin resmi web sitesinde yayımlanmak üzere görevdeki Yönetim Kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.

“MADDE 25.     Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi ve görev dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu üyeler arasından seçilen bir başkan ve altı asıl üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmak isteyen üyeler oluşturacakları Yönetim Kurulu aday listelerini yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı tarihinden en az 30 (otuz) takvim günü önce, derneğin resmi web sitesinde yayımlanmak üzere görevdeki Yönetim Kuruluna teslim edeceklerdir.”