GENEL KURULUMUZU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK

GENEL KURULUMUZU 
BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK
Olağanüstü Genel Kurul toplantımızı, çoğunluk sağlama şartı olmaksızın 8 Nisan’da Ataköy marina Marmara Salonu’nda gerçekleştirdik. Toplantıda, DADD’ın tüzüğü dernekler mevzuatındaki son değişikliklere en uygun hale getirilirken, yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi de gerçekleştirildi. Dernek Kurucu Başkanı Zafer Türkmen, güven tazelediği genel kurulda, koronanın olanca hızıyla toplumsal hayatı sekteye uğrattığı şu günlerde toplantıya katılan ve güvenini ifade eden tüm üyelere teşekkürlerini iletti.

Toplantıda, yönetim ve denetim kurullarının raporları ibra edilirken, yapılan seçimler sonucu yönetimin yeni listesi şekillendi. 9 Nisan’da yapılan Yönetim Kurulu görev dağılımına göre de DADD’ın yeni kurulları şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

1-) Zafer TÜRKMEN-Başkan
2-) Ali Azmi ÖZER-Başkan Yardımcısı
3-) Bülent DOĞRUSÖZ-Başkan Yardımcısı
4-) Ümran Özbay GÜVEN-Genel Sekreter
5-) Ayşe Mihriban KALAYCI-Sayman
6-) Ali ÇAKMAK-Üye
7-) Necati KURT-Üye

YÖNETİM KURULU YEDEK

1-) Osman MISIRLI
2-) Serpil ÇAM
3-) Cemal ÜLGEN
4-) Öcal TURAN
5-) Mehmet ERDOĞAN
6-) Çağlar ALTUNTAŞ
7-) Ahmet ILGAZ

DENETİM KURULU

1-) Mustafa Ufuk ŞAR
2-) Ali Rıza KADIZ
3-) Kubilayhan KALAYCI

DENETİM KURULU YEDEK

1-) Atik KAYTAZ
2-) Tayfun GÜLER
3-) Cevat İPEKÇİ