TEPAI Yunan Seyir Vergisi

TEPAI YUNAN SEYİR VERGİSİ

AMATÖR TÜRK DENİZCİLERİ İÇİN ÖZET

 1. 9 Mayıs 2019’dan itibaren yürürlüğe girmiştir.
  • 05.2019’da Yunan karasularında bulunan gemiler 18.05.2019’a kadar ödeme yapabilirler.
 2. 05.2019’dan sonra Yunan karasularına girecek tekneler Mayıs ayı için vergiyi ya karasularına girmeden önce, ya da son olarak Yunanistan’a giriş yaptığı gün öder.
 3. Mayıs-Aralık 2019’da tüm aylar için ödeme yapacak gemilere %10 indirim uygulanır.
 4. Gemi sahibi, kaptanı veya kullananı verginin tamamını ödemekle yükümlüdür.
  • Örneğin Geminin %40 payına sahip olsa da verginin tamamını ödemekle yükümlüdür.
 5. Özel (yelkenli veya motor yat) tekne 7 metreden büyük ise vergiye tabidir.
  • Geminin Yunan, AB veya AB-dışı ülke bayrağı taşıması bir fark yaratmaz.
 6. Gemi el konmuş, geleneksel sınıfta veya hareketsiz durumda ise vergiden muaftır.
  • Evin bahçesindeki tekne vergiden muaftır.
 7. Vergi tutarı aşağıdaki tablodadır. Uzunluk virgülden sonra 2 basamaklı olarak hesaplanır.

 

Yunan Seyir Vergisi TEPAI (Aylık) (Takvim ayı)

Total Lenght TEPAI/ay Ceza €
7.00 – 8.00 m (dahil) 16 €

7,01 m veya 7,15m veya 8,00m için 16 €

190
+8.00 – 10.00 m (dahil) 25 €

8,01 m veya 9,58m veya 10,00m için 25 €

300
+10.00 –12.00 m (dahil) 33 €

10,01 m veya 11,12m veya 12,00m için 33 €

400
+12.00 m Metre başına 8 €, başlangıçtan itibaren

12,01 m için 12,01×8=96,08 €

15,25 m için 15,25×8=122,00 €

16,85 m için 16,85×8=134,80 €

1.100

 

 1. 1 Ocak-31 Aralık 2020 için Aralık 2019’da veya Ocak ayında Yunanistan’a giriş yapıldığında, 1 yıl için ödeme yapılırsa 12 aylık üzerinden %10 indirim uygulanır.
  • 12,59 m için yıllık vergi 12,59x8x12x0,9=1.087,78 €
 2. TEPAH gemi Yunan karasularına girmeden önce ya da son olarak Yunanistan’a giriş yaptığı gün ödenir. (Vergi ilk gününden başlayarak ay için veya çok sayıda ay için ödenebilir).
 3. Yunan karasuyunda bulunan gemi sonraki ay için vergiyi, ay başlamadan önce ödemelidir.
 4. Yunanistan’dan ayın ilk 3 günü içinde çıkılacak ise o ay vergi ödenmez.
  • Örneğin 27 Mayıs’da Yunanistan’a giren gemi Mayıs vergisini öder. 3 Haziran’da çıkış yapacak ise Haziran vergisini ödemez. Ancak 4 Haziran’da Yunanistan’dan çıkış yapacak ise Haziran vergisini 31 Mayıs’a kadar ödemelidir. TAPEI 1-3 Haziran’da ve kendi isteği ile 4 Haziran’da da ödenebilir. Ancak 4 Haziran’da veya sonrasında yapılan bir denetimde yakalanılırsa cezaya tabi olunur.
  • Örneğin yukarıdaki gemi Haziran vergisini ödemez ve 15 Haziran’da çıkış yapmadan önce kendi isteği ile vergiyi öder ise ceza uygulanmaz. Ancak 4-15 Haziran arasında bir denetimde yakalanırsa ceza uygulanır.
  • 3 Haziran’da çıkış yapan gemi 20 Haziran’da tekrar Yunan karasularına girerse önceden veya en geç giriş yapılan gün Haziran ayı vergisini öder. Yıllık vergi ödenirse Ocak ayının ilk 3 gününde vergisiz kalma kuralı uygulanmaz.
 5. Vergi çeşitli aylar için ödenebilir. Örneğin Mayıs 2019, Eylül 2019 ve Aralık 2019 için. Ancak kullanılmayan haklar için verginin geri ödenmesi söz konusu olmayacaktır.
 6. 5 Haziran’da Yunanistan’a giriş yapıp Haziran vergisi ödendikten sonra, örneğin 15 Haziran’da tekne ile çıkış yapılır ve sonra 20 Haziran’da yeniden Yunanistan’a giriş yapılırsa Haziran için tekrar vergi ödenmez.
 7. Boyu 12 metreye kadar olan tekneler yıllık vergi öderse (1 Ocak 2020-31 Aralık 2020) %10 indirim alırlar. 12 metreden büyükler ayrıca bir Yunan limanında yılı geçirecekler ise fazladan %20 indirim alırlar (önce %10 indirim uygulanır).
 8. eTAPEI aplikasyonu ile aade.gr üzerinden elektronik ödeme yapılabilir. Ancak şifreye (e-Paravolo) ihtiyaç vardır.
 9. Eğer otomatik ödeme kodu, e paravolo yok ise internet sitesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın TAPEI şuralarda ödenebilir. 1. Port Authority (Liman Başkanlığı) 2. Vergi Ofisi (DOY) Custom Authority (Gümrük), sadece AB-dışı bayrak taşıyan tekneler için transitlog alma sürecinin bir aşaması olarak.
 10. Denetimde yakalanma durumunda normal hesaplanan vergi üzerine ceza eklenir. Ceza miktarı tekne boyuna göre 4 grupta 190 €, 300 €, 400 € ve 1.100 €’dur. Ceza vergi ödeme yöntemleri ile 10 takvim günü içinde ödenir. Ceza ödendiğine dair makbuz saklanmalıdır.

 

Ali Azmi Özer

DADD Başkan Yardımcısı

09.05.2019